בשורה לרוכשי הדירות – שכר טרחת עורך הדין של הקבלן ירד

בשורה לרוכשי הדירות – שכר טרחת עורך הדין של הקבלן הוגבל.   בימים האחרונים, אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת תקנה לפיה, ברכישת דירה חדשה מקבלן, עורך הדין של הקבלן לא יוכל לדרוש מכם -הרוכשים סכום גבוה מ5,000 ₪ (או סכום של חצי אחוז ממחיר הדירה לפי הנמוך מביניהם )– בעבור הוצאות משפטיות של הקבלן. לדעתי,…