מיקומך כאן

בשורה לרוכשי הדירות – שכר טרחת עורך הדין של הקבלן ירד