מיקומך כאן

הצעות "אטקרקטיביות" מצד הקבלן- האמנם?!